ARKVIS Arkitekter AB

Gestaltningsskiss för etablering av kommersiell fastighet

Presentationsritningar används som diskussionsunderlag mellan privata aktörer och kommun.  

Arbetet utfördes på ARKOO Arkitekter AB

Stäng meny