ARKVIS Arkitekter AB

SEOM

Om- och tillbyggnad av huvudkontor för Sollentuna Energi och Miljö.  

Arbetet utfördes på ARKOO Arkitekter AB

Inredningsarkitekt: Ljusrum

Fotograf: Lasse Olsson

Stäng meny