ARKVIS Arkitekter AB

Kiosk till Stockholm Stad

Tävlingsbidrag, utvalda bilder.  

Denna kiosk är gjord av hexagonala enheter som kan kombineras i olika konstallationer för att skapa skalbarhet och flexibilitet av användning.  Den kan användas i olika miljör för olika ändamål, exempelvis som omklädningsrum vid badstrand,  informationskiosk på torg, eller gatukök varsomhelst.  Kiosken är högisolerad och energieffektiv.  Dessutom ställde vi höga krav på inomhusmiljön med hänsyn till dagsljus och luftkvalitet.  Sist men inte minst har den en igenkännbar och lekfull form som kan anknytas till Stockholm.

Stäng meny